Material från seminarium om företagens kunskapsbaserade tillgångar och skyddet för företagshemligheter den 13 juni 2018

Krafttag för företagens kunskapsbaserade tillgångar av Christina Wainikka

Skydd för företagshemligheter - vilken praktisk betydelse får den nya lagen? av Yohanna Öhrnegård och Lina André

Material från AIPPI-dagen den 15 mars 2018

TIllägspatent  av Louise Jonshammar

Att beräkna giltighetstid för Supplementary Protection Certificates  av Camilla Lidén och Gustaf Örn

Korrigering av skyddstid för Supplementary Protection Certificates  av Joakim Sånglöf

Når er kliniske studier nyhetsødeleggende  av Amund Brede Svendsen och Sigrid Toft Fløystad

Study Question 2018 Conflicting applications in patents  av Louise Jonshammar

Study Question 2018 Joint Liability of IP Infringement av Hans Eriksson

Study Question 2018 Partial Designs av Emelie Fyhrqvist

Study Question 2018 Registrability of 3D trademarks av Bodil Ehlers


President Sanna Wolk inledde AIPPI-dagen

Material från seminarium om administrativ varumärkespraxis vid EUIPO:s Boards of Appeal den 26 januari 2018

Administrativ praxis - varumärken  av Magnus Ahlgren, juristchef, PRV

EUIPO's Boards of Appeal  av Sven Stürmann, ordförande i andra överklagandenämnden och Thomas Frydendahl, föredragande i femte överklagandenämnden, EUIPO

The systemic challange - an overview  av Thomas Frydendahl

Föredragande i femte överklagandenämnden EUIPO Thomas Frydendahl, advokat David Leffler, juristchef Magnus Ahlgren, ordförande i andra överklagandenämnden EUIPO Sven Stürmann

Material från PRV och AIPPI seminarium om hanteringen av det industriella rättsskyddet i det nya nationella systemet den 7 september 2017

Hanteringen av det industriella rättsskyddet i det nya systemet - topp eller flopp?

Talare:
Magnus Ahlgren, juristchef, PRV, Bengt Staffas, jurist, PRV, Anders Dereborg, chefsrådman, PMD, Christine Lager, hovrättslagman, PMÖD
Moderator: David Leffler, sekreterare, AIPPI Sverige

Advokat David Leffler, professor Sanna Wolk, tf Generaldirektör Gunilla Ström Lindahl, chefsrådman Anders Dereborg, juristchef Magnus Ahlgren, hovrättslagman Christine Lager och jurist  Bengt Staffas

Material från seminarium om immaterialrättsliga skadestånd den 27 april 2017

Skadestånd i counterfeiting mål av advokat Anne-Charlotte Söderlund

 Strategi och prioriteringar i Volvo Trademarks arbete mot counterfeiting - några tankar om skadestånd i sådana mål av Monica Dempe, Managing Director, Volvo Trademark Holding AB

 Ersättning enligt europeisk harmonisering och praxis av docent Stojan Arnerstål

 Internetleverantörers potentiella skadeståndsansvar av jur. dr Kristoffer Schollin

 Calculation and FRAND principles in IP disputes in the US and Europe  av prof. Over Granstrand

 IP Damage Calculations in Open Innovation  av prof. Over Granstrand

 Strategi och prioriteringar vid intrångsmål - ett internationellt perspektiv av Maria Mellgren, IP Director, SCA Hygiene Products AB

Material från AIPPI-dagen 2017 den 15 mars 2017

Getting or avoiding software patents av European Patent Attorney Johan Örtenblad

 Patenting software - what is the problem? av European Patent Attorney Fabian Edlund

 Patentability of Computer Implemented Inventions av jur. kand. Louise Jonshammar

 Calculating and determining damages (and damage) in an intellectual property context av doktorand David Johansson

 Compensation av jur. kand. Malin Allard

 IPR & Licensing at Ericsson av jur. kand. Kinnery Chandarana

Material från seminarium om "subject matter" och "added matter" den 5 dec 2016

 Tekniskt innehåll i patentansökningar och känd teknik av European patent attorney Niklas Mattson

 Poisonous Priorities av jur. kand. Louise Jonshammar

 Praktisk tillämpning av delprioritetsrätten av patentexpert Jens Waltin

 Om G1/15 av domare Per Carlson

Sanna Wolk

Material från AIPPI Sveriges AW den 11 okt 2016

EU:s digitala upphovsrättsliga agenda av professor Jan Rosén, Stockholms universitet

EU:s upphovsrättsreform av Senior Legal Counsel Wendela Hårdmark, STIM

Höjdpunkterna från resolutionsarbetet vid 2016 års AIPPI-kongress i Milano

Linking and making available on the internet av jur. mag. Kacper Szkalej, IMK vid Uppsala universitet

 Security interests over registered intellectual property rights av advokat Erik Ficks, Roschier

 Requirements for protection of designs av Senior Legal Counsel Malin van Odijk, SCA

Material från AIPPI-dagen den 15 mars 2016

 Blockering av tillgång till Pirate Bay/Swefilmer av advokat Stefan Widmark

 Q2016 Copyright Linking and making available on the internet av doktorand Kacper Szkalej

 Enforcement of second medical use patents – in harmony or conflict with the regulatory system av advokat Jonas Westerberg

 Second Medical Use Patents in Denmark - enforcement in harmony or conflict with the regulatory system? av advokat Sture Rygaard

 Informationsfrihet och upphovsrätt på internet – hur ska de balanseras? av advokat Esa Kymäläinen

 Second Medical Use Patents -­‐ enforcement in harmony or conflict with the regulatory system? av advokat Håkan Borgenhäll

 Second medical use patents – enforcement in harmony or conflict with the regulatory system? av advokat Amund Brede Svendsen

 Can you proivde actual security? av jur. dr Jens Andreasson

Material från AIPPI-dagen den 15 mars 2015

 Post-Grant Challenges in the United States, av advokat Timothy J. May

 Oppositions at the European Patent Office, av Europapatentombud Niklas Mattsson

 PRC Trademark law and opposition procedure in China, av advokaterna Gu Qun och Karin Grauers

 Trademark oppositions before the OHIM, av jur. kand. David Leffler

Material från AIPPI post kongress, 9 okt 2014

 Markedsundersøkelsers bevisverdi – europeisk praksis, av docent Monica Viken
 Bevisning i form av marknadsundersökningar, ordförande Per Carlson

Material från AIPPI-dagen, 18 mars 2014

 Skydd för företagshemligheter när anställd blir konkurrent, av professor Bengt Domeij

 Sekretess i domstol och partsinsyn, av advokat Erik Ficks

 Vad händer inom EU?, av advokaterna Pia Nyblaeus och Magnus Tonell

 Förslag till ny patent- och marknadsdomstol, av ämnesråd Anna Avenberg och kansliråd Linda Stromberg

 Erfarenheter från den finska Marknadsdomstolen, av domare Anne Ekblom-Wörlund

 Q238 Second medical use or indication claims, av jur. kand. Louise Jonshammar

 Q240 Exhaustion issues in copyright law, av docent Sanna Wolk

Q241 IP licensing and insolvency, av advokaterna Håkan Borgenhäll och Erik Ficks

Material från AIPPI:s AW, 8 okt 2013

 Q233 Grace Period for Patents, av jurist Louise Jonshammar

 Q234 Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation, av advokat Christina Berggren

 Q235 Term of copyright protection, av advokat Jonas Westerberg

 Q236 Relief in IP proceedings other than injunctions or damages, av advokat Erik Ficks

 Om 2014 års Q-frågor, av advokat Sara Ulfsdotter

 Plain Packaging, av advokat Christina Berggren

Material från AIPPI-dagen, 15 mars 2013

 Ombudets utmaningar av advokat Katarina Strömholm

 PRV:s och OHIM:s syn på anseendeskyddet av juristchef Magnus Ahlgren

 Anseendeskyddet efter L'Oréal - vad hände med konsument- och konkurrensperspektiven? av jur. mag., doktorand Stojan Arnerstål

 Skiljeförfarande i immaterialrättsliga tvister av advokat Eric M Runesson

 Bevisfrågor och IPRED i upphovsrättsliga tvister av advokat Peter Danowsky

 Bevisfrågor i varumärkesrättsliga tvister av jur. kand. Magdalena Fredlund och jur. kand. Adam Brandt

Material från AIPPI-dagen, 15 mars 2012

 Om användningstvång i upphovsrätten av advokat Kristina Lidehorn

 Det europeiska användningstvånget för varumärken och firmor av advokat Anders Kylhammar

 Oanvända patent av advokat Örjan Grundén

 Privatkopiering i molnet av advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic

 Hostingtjänster i molnet - ansvarsfrihet eller ansvarslöshet av advokat Petter Holm