Fokusgrupperna bildade

Nyhet

AIPPI Sveriges fokusgrupper är nu bildade. De svarar för remisser, rapporter och seminarieämnen m.m. Om du vill delta i en fokusgrupp, kontakta en av gruppledarna.

Gruppledare för upphovsrättsgruppen är 
Sofia Edvardsen (Sharp Cookie) och Johan Engdahl (MAQS), för varumärkesgruppen Aliona Saalo (Brann), för patentgruppen Hampus Rystedt (Zacco) och Hanna Tilus (Bayer) och för designgruppen Fredrik Ståhl (Time) och Ida Westberg(Mannheimer Swartling).

Om du vill veta mer om AIPPI Sverige, kontakta vice president
Kristian Fredrikson (Delphi) eller president Sanna Wolk (IMK/Uppsala universitet).

Nyhetsarkiv

 • Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

  Nyhet

  Läs mer
 • Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

  Nyhet

  Läs mer
 • Nya ledamöter i styrelse och valberedning

  Nyhet

  Läs mer
 • Fokusgrupperna bildade

  Nyhet

  Läs mer
 • AIPPI Sweden appoints new Secretary and Events Coordinator

  Press release

  Läs mer