Klubbmästare och gruppledare för fokusgrupp Upphovsrätt

Nyhet

Vi hälsar Emelie Fyhrqvist och Johan Gerhardsson välkomna som nya medarbetare. Emelie är ny klubbmästare tillsammans med Annie Kabala medan Johan är ny gruppledare för fokusgruppen Upphovsrätt tillsammans med Sofia Edvardsen.

Vill du också engagera dig i AIPPI Sverige, vänligen kontakta president Sanna Wolk eller sekreterare David Leffler.

 

Nyhetsarkiv

 • Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

  Nyhet

  Läs mer
 • Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

  Nyhet

  Läs mer
 • Nya ledamöter i styrelse och valberedning

  Nyhet

  Läs mer
 • Fokusgrupperna bildade

  Nyhet

  Läs mer
 • AIPPI Sweden appoints new Secretary and Events Coordinator

  Press release

  Läs mer