Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

Nyhet

AIPPI Sverige har tagit del av betänkandet i SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter. AIPPI Sverige har vid sin granskning av betänkandet fokuserat på implementering av EU-direktivet och om den bidrar till syftet att verka för en harmonisering för skyddet av företagshemligheter över landsgränserna. Med den nuvarande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) har Sverige länge stått ut ett som ett positivt exempel, både inom och utanför EU, som ett av få länder med ett enhetligt och tydligt skydd för företagshemligheter. De specifika kommentarer som AIPPI Sverige har beskrivs med utgångspunkt i förslaget till ny lag (2018:0000) om företagshemligheter (nedan Nya FHL), snarare än utifrån artiklarna i EU-direktivet om skydd för företagshemligheter.

Remissvaret har utarbetats av advokat Erik Ficks, adjungerad till AIPPI Sveriges styrelse.

Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

Nyhetsarkiv

 • AIPPI Sweden welcomes new board members!

  Läs mer
 • Arbeta med AIPPI Study Questions 2018

  Läs mer
 • God jul och gott nytt år

  Nyhet

  Läs mer
 • Mingla med AIPPI den 15 jan 2018

  Nyhet

  Läs mer
 • Klubbmästare och gruppledare för fokusgrupp Upphovsrätt

  Nyhet

  Läs mer