Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Nyhet

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande. Sammanfattning AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen.

 

Remissvaret har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI Sveriges fokusgrupp upphovsrätt.

 

Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Nyhetsarkiv

 • God jul och gott nytt år

  Nyhet

  Läs mer
 • Mingla med AIPPI den 15 jan 2018

  Nyhet

  Läs mer
 • Klubbmästare och gruppledare för fokusgrupp Upphovsrätt

  Nyhet

  Läs mer
 • Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

  Nyhet

  Läs mer
 • Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

  Nyhet

  Läs mer