Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Nyhet

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande. Sammanfattning AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen.

 

Remissvaret har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI Sveriges fokusgrupp upphovsrätt.

 

Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Nyhetsarkiv

 • Nya ledamöter i styrelse och valberedning

  Nyhet

  Läs mer
 • Fokusgrupperna bildade

  Nyhet

  Läs mer
 • AIPPI Sweden appoints new Secretary and Events Coordinator

  Press release

  Läs mer
 • Ny svensk immaterialrättslig förening

  Pressmeddelande

  Läs mer