Om AIPPI Sverige

AIPPI Sverige är en immaterialrättslig förening som arbetar med både nationella och internationella immaterialrättsliga frågor. AIPPI Sverige är den nationella svenska föreningen inom internationella AIPPI (the Association for the Protection of Intellectual Property), som är väldens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i över 100 länder.

Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande immaterialrättsliga regelverk i olika länder, att bidra till immaterialrättens utveckling och harmonisering samt att skapa förståelse över landsgränserna. I det syftet görs bl.a. jämförande studier med utgångspunkt i rapporter om nationell lagstiftning. Arbetet bedrivs vid regelbundna internationella kongresser, i kommittér och inom de nationella grupperna över hela världen.


AIPPI Sverige är en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt. Inom AIPPI Sverige kan man arbeta och få större kunskap om olika delar av immaterialrätten. Det arbete som görs inom AIPPI Sverige på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för såväl svenska företag som samhället i stort.


AIPPI Sveriges stadgar. Mer information om internationella AIPPI kan inhämtas på www.aippi.org

AIPPI Sveriges styrelse

Sanna Wolk (president)
Kristian Fredrikson (vice president)
Oscar Björkman Possne (skattmästare)
David Leffler (sekreterare)
Bodil Ehlers
Christian Nilsson
Eva Blum
Hao Li
Malin van Odijk
Sofia Vass


Adjungerade till styrelsen

Anna Tarring och Emelie Fyhrqvist i egenskap av klubbmästare
Kacper Szkalej i egenskap av webbmästare
Wendela Hårdemark i egenskap av ordförande i valberedningen
Örjan Grunden
Erik Ficks
Christina Berggren


AIPPI Sveriges valberedning

Wendela Hårdemark (ordförande)
Malin Allard
Håkan Sjöström


AIPPI Sveriges revisorer

Hans Eriksson (revisor)
Adam Weissbach (revisorssuppleant)

 
Vice president Kristian Fredrikson och
president Sanna Wolk

 

Stående kommittéer (Standing Committees) inom internationella AIPPI

Commercialization of IP
Johan Engdahl, Advokat, MAQS
Erik Ficks, Partner, Roschier


Unitary Patent / Unified Patent Court
Örjan Grundén, Partner, Gozzo Advokater
Louise Jonshammar, jur. kand., AWA


Patents

Christopher Tehrani, Advokat, Hannes Snellman


Designs

Mattias Malmstedt, Partner, Gulliksson


Trademarks

Bodil Ehlers, Partner, Kastell
David Leffler, Advokat, Synch


Copyrights

Sanna Wolk, Professor, IMK, Uppsala universitet (Co-chair of Committee)
Stefan Widmark, Partner, Kastell


Alternative Dispute Resolution (ADR)

Håkan Borgenhäll, Partner, Vinge
Wendela Hårdemark, Senior Legal Counsel, STIM 


Enforcement

Christina Berggren, Partner, MAQS Law Firm
Karin Cederlund, Partner, Sandart&Partners


Piracy and Counterfeiting (including ACTA)

Ann-Charlotte Söderlund, Advokat, Gozzo Advokater (Co-chair of Committee)


Standards and Patents

Per Josefsson, Partner, Mannheimer Swartling
Johanna Wright, European Patent Attorney, Ericsson
Malin Gullstrand, Bergh, Partner, Patent Attorney, AWA


PTF (Privilege Task Force) Client Privilege in IP Professional Advice - CPIPPA

Malin van Odijk, Senior Legal Counsel, SCA
Emma Femić, Jur. kand., Noréns Patentbyr&aring


Development and Intellectual Property

Åsa Hellstadius, Jur. dr, Stockholms universitet


Pharma and Biotechnology

Magnus Dahlman, Partner, Setterwalls


Biotechnology (Sub-Committee of Pharma and Biotechnology)

Niklas Mattsson, European Patent Attorney, AWA


TRIPS

Ivan Hjertman, European Patent Attorney, IP Interface


Trade Secrets

Erik Ficks, Partner, Roschier


Information Technology and Internet

Örjan Grundén, Partner, Gozzo Advokater
Joakim Wihlsson, European Patent Attorney, Brann

Vill du vara delaktig i någon av internationella AIPPIs stående kommittéer? Vänligen kontakta sekreterare David Leffler.


Följ AIPPI Sverige på och