Om AIPPI Sverige

AIPPI Sverige är en immaterialrättslig förening som arbetar med både nationella och internationella immaterialrättsliga frågor. AIPPI Sverige är den nationella svenska föreningen inom internationella AIPPI (the Association for the Protection of Intellectual Property), som är väldens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i över 100 länder.

Ett av huvudsyftena för AIPPI är att undersöka nuvarande immaterialrättsliga regelverk i olika länder, att bidra till immaterialrättens utveckling och harmonisering samt att skapa förståelse över landsgränserna. I det syftet görs bl.a. jämförande studier med utgångspunkt i rapporter om nationell lagstiftning. Arbetet bedrivs vid regelbundna internationella kongresser, i kommittér och inom de nationella grupperna över hela världen.


AIPPI Sverige är en attraktiv miljö för advokater, ingenjörer, domare och andra som är intresserade av immaterialrätt. Inom AIPPI Sverige kan man arbeta och få större kunskap om olika delar av immaterialrätten. Det arbete som görs inom AIPPI Sverige på både ett nationellt och internationellt plan är av stor betydelse för såväl svenska företag som samhället i stort.


AIPPI Sveriges stadgar. Mer information om internationella AIPPI kan inhämtas på www.aippi.org.

AIPPI Sveriges styrelse

Sanna Wolk (president)
Kristian Fredrikson (vice president)
Jonas Westerberg (skattmästare)
Eva Blum
Louise Jonshammar
Niklas Mattson
Christian Nilsson
Malin van Odijik
Sofia Vass


Adjungerade till styrelsen

David Leffler (sekreterare)
Erik Ficks
Örjan Grundén
Ivan Hjertman
Christina Berggren


AIPPI Sveriges valberedning

Wendela Hårdemark (ordförande)
Malin Allard
Håkan Sjöström


AIPPI Sveriges revisorer

Hans Eriksson (revisor)
Adam Weissbach (revisorssuppleant)

 
Vice president Kristian Fredrikson och
president Sanna Wolk

 

Stående kommittéer (Standing Committees) inom internationella AIPPI

Commercialization of IP
Johan Engdahl, Advokat, MAQS
Erik Ficks, Advokat, Roschier


Unitary Patent / Unified Patent Court
Örjan Grundén, Partner, Gozzo Advokater
Louise Jonshammar, jur. kand., Awapatent


Patents

Jonas Westerberg, Partner, Advokatfirman Lindahl


Designs

Mattias Malmstedt, Partner, Gulliksson


Copyrights

Sanna Wolk, Professor, IMK, Uppsala universitet (Co-chair of Committee)
Stefan Widmark, Partner, Kastell


Alternative Dispute Resolution (ADR)

Håkan Borgenhäll, Partner, Vinge
Wendela Hårdemark, Senior Legal Counsel, STIM 


Enforcement

Christina Berggren, Partner, MAQS Law Firm


Piracy and Counterfeiting (including ACTA)

Ann-Charlotte Söderlund, Advokat, Gozzo Advokater (Co-chair of Committee)


Standards and Patents

Per Josefsson, Partner, Mannheimer Swartling
Johanna Wright, European Patent Attorney, Ericsson


PTF (Privilege Task Force) Client Privilege in IP Professional Advice - CPIPPA

Malin van Odijk, Senior Legal Counsel, SCA


Development and Intellectual Property

Åsa Hellstadius, Jur. dr, Stockholms universitet


Pharma and Biotechnology

Magnus Dahlman, Partner, Setterwalls


Biotechnology (Sub-Committee of Pharma and Biotechnology)

Niklas Mattsson, European Patent Attorney, Awapatent


TRIPS

Ivan Hjertman, European Patent Attorney, IP Interface


Trade Secrets

Anita Gillior, European Patent Attorney, Awapatent

Vill du vara delaktig i någon av internationella AIPPIs stående kommittéer? Vänligen kontakta sekreterare David Leffler.


Följ AIPPI Sverige på