Välkommen till AIPPI Sverige

AIPPI Sverige främjar intresset för och kunskapen om såväl det nationella som internationella immaterialrättsskyddet. Det sker bl.a. genom dokumentation, seminarier och konferenser. Genom AIPPI Sveriges verksamhet bidrar vi till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på området, såväl i Sverige som på det internationella planet.

Följ AIPPI Sverige på  och 

Events