Välkommen till AIPPI Sverige

AIPPI Sverige främjar intresset för och kunskapen om såväl det nationella som internationella immaterialrättsskyddet. Det sker bl.a. genom dokumentation, seminarier och konferenser. Genom AIPPI Sveriges verksamhet bidrar vi till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på området, såväl i Sverige som på det internationella planet.

Följ AIPPI Sverige på 

Events

  • AIPPI:s immaterialrättsliga AW

    Vi tar upp digital hälsa och patent, höjdpunkterna med resolutionsarbetet vid 2017-års AIPPI-kongress samt 2018-års frågor om 3D-varumärken, partiell design, samverkan vid intrång och överlappande patentansökningar

    Läs mer