Välkommen till AIPPI Sverige

AIPPI Sverige främjar intresset för och kunskapen om såväl det nationella som internationella immaterialrättsskyddet. Det sker bl.a. genom dokumentation, seminarier och konferenser. Genom AIPPI Sveriges verksamhet bidrar vi till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av lagstiftning och rättstillämpning på området, såväl i Sverige som på det internationella planet.

Följ AIPPI Sverige på 

Nyheter

  • Ny svensk immaterialrättslig förening

    Nu finns den världsledande organisationen för immaterialrätt i ny svensk form, nämligen AIPPI Sverige. AIPPI (the International Association for the Protection of Intellectual Property) är världens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som skyddar immateriella rättigheter. Organisationen bildades 1897 och har för närvarande mer än 9000 medlemmar i mer än 100 länder.

    Läs mer

Events