Höstens immaterialrättsliga AW den 23 oktober 2018

Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 17.00 - 19.00

Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för AIPPI-medlemmar och 350 kr för icke-medlemmar

Anmälan till: Klubbmästare Emelie Fyhrqvist på emelie.fyhrqvist@marlaw.se


Verkställighet av domar i tredje land

Sedan 1992 har Haag konferensen diskuterat en konvention om internationell jurisdiktion för domstolar och verkställigheten av deras domar i tredje land. Arbetet har intensifierats sedan 2011 och det finns nu ett förslag till konventionstext för internationella fall som rör avtal innehållande val av domstol. En diplomatisk session är planerad 2019.

Vi diskuterar vad konventionen innebär för internationella avtal och aktörer, t.ex. vid avtalsförhandlingar och val av tvistlösningsmodell och i olika domstolsförfaranden. Vi får också en översiktlig genomgång av förutsättningarna för verkställighet idag av utländska privata fordringar i Sverige. AIPPI har behandlat konventionstexten och har haft som mål att anta en resolution i Cancun. Resolutionen har inte arbetats fram som en vanlig fråga utan legat utanför den vanliga processen.  Detta har medfört protester inte minst från den svenska gruppen.

Talare:
Specialist Counsel/Advokat, Christoffer Monell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Christoffer är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolstvister, ofta med gränsöverskridande inslag. Utöver att agera som ombud i såväl inhemska som internationella tvister har han även varit skiljeman. Christoffer föreläser regel­bundet i internationell privat- och processrätt på juristprogrammet vid Lunds universitet. Han är även med­författare till Mannheimer Swartlings Guide till kommersiell tvistlösning.

Verksjurist, Mathias Westrell, Kronofogdemyndigheten. Mathias Westrell är verksjurist på Kronofogdens rättsavdelning, med bakgrund som kronofogde.

Moderator advokat David Leffler, Synch.


Höjdpunkterna med resolutionsarbetet vid 2018-års AIPPI-kongress
I dagarna, den 23-26 september, hölls AIPPI:s årliga kongress i Cancún, Mexiko. Under mötet arbetar de nationella AIPPI-grupperna med att enas kring resolutioner på olika teman, årets var:

Partial Designs 
Advokat, David Leffler, Synch, och jur.kand Emelie Fyhrqvist, MarLaw

Registrability of 3D trademarks
Jur.kand Anna Tarring, Lindahl

Joint liability for IP infringement
Advokat, Christopher Tehrani, Hannes Snellman, och advokat Amanda Granqvist, Sandart & Partners

Conflicting patent applications
European Patent Attorney, Camilla Lidén, Brann

Nästa års kongress sker i London och kommer behandla följande Study Questions: Patents – Plausibility, Trademarks - Consumer survey evidence, Copyright - Copyright in artificially generated works, General - IP damages for acts other than sales.


Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion. Varmt välkommen!

President Sanna Wolk och Vice President Kristian Fredriksson


Tid: 23 oktober 2018, kl. 17.00-19.00
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm
Deltagaravgift: Kostnadsfritt för AIPPI-medlemmar och 350 kr för icke-medlemmar
Anmälan till: Klubbmästare Emelie Fyhrqvist på emelie.fyhrqvist@marlaw.se