AIPPI-dagen 2018

Torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.00 - 16.00

Plats: PRV, Valhallavägen 136 i Stockholm

Deltagaravgift: 900 kr för AIPPI-medlemmar och 1.500 kr för icke-medlemmar

Anmälan till klubbmästare Emelie Fyhrqvist


PROGRAM

10.00–10.15 Registrering och frukost

10.15–10.30 Välkommen
Sanna Wolk, president AIPPI Sverige

10.30–11.30 EU-praxis om tilläggsskydd – vad kan svenska myndigheter göra?
Efter EU-domstolens avgörande i C-471/14 Seattle Genetics har PRV nekat ändring i redan beviljade ärenden. Den förvaltningsrättsliga frågan ligger nu hos Högsta domstolen efter det att bl.a. PRV sökt prövningstillstånd, men samtidigt har EU-domstolen uttalat sig på nytt. På AIPPI-dagen finns troligen ett besked om prövningstillstånd från HD, och några av huvudaktörerna ger sina synpunkter på frågorna.

Talare:
Omar Baki, jur. kand., Brann
Louise Jonshammar, jur. kand., Awapatent
Joakim Sånglöf, jurist, PRV
Gustaf Öhrn, fil. mag., Brann

11.30–12.00 Når er allmenn tilgjengeliggjøring ved kliniske studier nyhetsødeleggende? Ny dom fra Oslo tingrett skaper (kanskje) klarhet

Talare:
Amund Brede Svendsen, Partner, Grette
Sigrid Toft Fløystad, Partner, Grette
 
12.00-12.30 Studiefråga – Conflicting applications in patents

12.30–13.30 Lunch 

13.30–14.00 Studiefråga – Registrability of 3D trademarks

14.00–14.30 Studiefråga - Partial designs

14.30–15.00 Kaffe och tid för mingel

15.00–15.30 Studiefråga – Joint liability of IP infringement

15.30–16.00 Vad händer i Cancun i september?
Sanna Wolk, president AIPPI Sverige