Hanteringen av det industriella rättsskyddet i det nya systemet – topp eller flopp?

Torsdagen den 7 september 2017 kl. 13.00 - 17.00

Plats: PRV, Valhallavägen 136 i Stockholm

Deltagaravgift: 250 kr


Välkommen till ett seminarium om hanteringen av det industriella rättsskyddet i det nya nationella systemet!


Från den 1 september 2016 infördes ett nytt domstolssystem för överprövning av bland annat patent-, varumärkes- och designärenden.

Nu har ett år gått och därför vill PRV tillsammans med AIPPI Sverige bjuda in dig som arbetar professionellt med immaterialrätt till ett seminarium om hur det nya systemet fungerar. Tillsammans med dig vill vi diskutera arbetsprocessen kring beviljande av patent och registrering av varumärken och design hos PRV, och överprövning av sådana beslut vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Under seminariet vill vi diskutera på vilket sätt det industriella rättsskyddet hanteras i det nya systemet.

Medverkande

  • Magnus Ahlgren, juristchef, PRV
  • Bengt Staffas, jurist, PRV
  • Anders Dereborg, chefsrådman PMD
  • Christine Lager, hovrättslagman, PMÖD

    De efterföljande diskussionerna modereras av David Leffler, sekreterare i AIPPI Sverige.

    Vi avslutar dagen med mingel med dryck och tilltugg.

    Anmälan