Immaterialrättsliga skadestånd

Torsdagen den 27 april 2017 kl. 15.00 - 18.00

SCA:s nya lokaler, Mölndals Bro 2 i Göteborg

Deltagaravgift: 450 kr för medlemmar och 650 kr för icke-medlemmar

Har du inte möjlighet att vara med på plats, så webbsänder vi seminariet direkt. 

Har du någon fråga, vänligen kontakta klubbmästare Azra Ozamancevic eller Annie Kabala.


PROGRAM

15:00-15:15 Välkomna
Sanna Wolk, President AIPPI Sverige

15:15-15:35: Skadestånd  i counterfeiting mål
Ann-Charlotte Söderlund Björk, partner/advokat GOZZO advokater 

15:35-16:00 Strategi och prioriteringar i Volvo Trademarks arbete mot counterfeiting - några tankar om skadestånd i sådana mål
Monica Dempe, Managing Director, Volvo Trademark Holding AB
  
16:00-16.20 paus 
  
16:20-16:50 Skadestånd i internationell praxis 
Stojan Arnestål, docent vid Uppsala universitet/IMK och Kristoffer Schollin, jur. dr vid Göteborgs universitet/CIP

16:50- 17:20 Beräkning av skadestånd och FRAND principer i IP tvister i USA och Europa 
Ove Granstrand, Professor vid Chalmers tekniska högskola
 

17:20-17:45 Strategi och prioriteringar vid intrångsmål – ett internationellt perspektiv
Maria Mellgren, IP Director, Intellectual Property Department, SCA Hygiene Products AB
 

Anmälan sker per mejl till klubbmästare Annie Kabala


 

Årsmöte samt seminarium om Bevisfrågor i immaterial- och marknadsrättsliga mål

Tisdagen den 9 maj 2017 kl. 15.00 - 18.00

MAQS, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

Deltagaravgift: 450 kr för medlemmar (seminariet) och 650 kr för icke-medlemmar (seminariet)

Har du inte möjlighet att vara med på plats, så webbsänder vi seminariet direkt. 

Har du någon fråga, vänligen kontakta klubbmästare Azra Ozamancevic eller Annie Kabala.


Program


15.00-16.00 Årsmöte

 Dagordning  Verksamhetsberättelse Stadgeändring  Valberedningens förslag.pdf

16.00-18.00 Seminarium om Bevisfrågor i immaterial- och marknadsrättsliga mål

Just bevisfrågor, inte minst bevisbörda för olika omständigheter och beviskrav, är avgörande i immaterial- och marknadsrättsliga mål. Under seminariet tar vi bl.a. upp beviskraven för skadeståndsvärderingen, vilka bevis som bör användas vid åberopande av välkända varumärken samt vilket bevisvärde marknadsundersökningar har och dess utformning.

Talare: hovrättslagman Per Carlson, Patent- och Marknadsdomstolen jämte advokaterna Monique Wadsted, MAQS och Henrik Wistam, Lindahl

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion. 

Varmt välkommen!

Sanna Wolk                        Kristian Fredriksson
President                            Vice president

Anmälan sker till klubbmästare Azra Ozamancevic