Årsmöte med efterföljande seminarium den 13 juni

Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 16.00 - 19.00

Plats: Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

Deltagaravgift: 350 kr för medlemmar (seminariet) och 550 kr för icke-medlemmar (årsmötet och seminariet)

 Anmälan sker till klubbmästare Emelie Fyhrqvist


Program
 

Kl. 16.00
Föreningsstämma
 
Kl. 17.00
Krafttag för företagens kunskapsbaserade tillgångar  
Den 1 maj 2018 tillträdde jur. dr., MBA Christina Wainikka tjänsten som policyexpert för immaterialrätt vid Svenskt Näringsliv. Christina presenterar hur Svenskt Näringsliv ska arbeta med frågor kring immateriella tillgångar framöver. 
 
Skydd för företagshemligheter – vilken praktisk betydelse får den nya lagen?
När den nya lagen om företagshemligheter har endast några få dagar på nacken har du tillfälle att höra tre av Sveriges mest kunniga experter i ämnet. Professor emeritus Reinhold Fahlbeck (Lunds universitet), advokat Yohanna Öhrnegård (Vinge) och advokat Henrik Bengtsson (Delphi) presenterar och diskuterar den nya företagshemlighetslagen.

Dokument

Dagordning årsmötet, verksamhetsberättelse 2017, verksamhetsplan 2018, balansräkning 2017, resultaträkning 2017, revisionsberättelse, valberedningens förslag till styrelse m.m., förslag till instruktioner för valberedningen, förslag till stadgeändring.