Nya upphovsrättsdirektivet – vad betyder det?

Tisdagen den 4 december 2018 kl. 17.00 - 19.00

Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm

Deltagaravgift: 550 kr för AIPPI-medlemmar och 750 kr för icke-medlemmar

Anmälan till: Klubbmästare Anna Tarring på anna.tarring@lindahl.se


Nya upphovsrättsdirektivet – vad betyder det?

EU-förslaget till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden har utan tvekan varit sommarens immaterialrättsliga följetong. Lagstiftningsarbetet har skapat en het debatt om upphovsrättens plats i det tjugoförsta århundradet och givit oss nya glosor som ”länkskatt” och ”uppladdningsfilter”.

Nu går direktivförslaget till s.k. trilogförhandling och snart har vi slutprodukten för EU:s nya upphovsrättsliga lagstiftning. Under seminariet analyseras och diskuteras direktivförslaget och dess påverkan på såväl marknadens aktörer som konsumenterna. Vi tittar bland annat närmare på den nya närstående rättigheten för tidnings- och tidskriftsutgivare i artikel 11 och den uppmärksammade bestämmelsen i artikel 13 om internetföretags ansvar för innehållet på deras plattformar som fått kritiker att ropa censur.

I en öppen paneldiskussion kommer vi analysera vilka konsekvenser direktivförslagets bestämmelser kan få för rättighetshavare, kommersiella aktörer och användare samt sia i spåkulan om lagstiftningsarbetets framtid efter trilogen.  


Talare:

Förbundsjurist Olle Wilöf, Journalistförbundet

Senior Associate Jonas Holm, Advokatfirman MarLaw

Advokat Hans Eriksson, Advokatfirman Lindahl

Moderator:

Advokat Wendela Hårdemark, Advokatfirman Vinge

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion. Varmt välkommen!

President Sanna Wolk och Vice president Kristian Fredriksson