Kontakt

Vill Du ha mer information om AIPPI Sverige? Vill du delta i någon fokusgrupp eller i någon av internationella AIPPI:s stående kommittéer?

Vänligen kontakta sekreterare David Leffler, vice president Kristian Fredrikson eller president Sanna Wolk.

Följ AIPPI Sverige på  och