Fokusgrupper

För att diskutera och arbeta med både nationella och internationella immaterialrättsfrågor finns inom AIPPI Sverige fyra fokusgrupper. Grupperna svarar bl.a. för remisser, studiefrågor, rapporter och seminarieämnen m.m.

  • Upphovsrättsgruppen

GruppledareJohan Gerhardsson (Roschier) och Bodil Ehlers (Kastell)
Gruppmedlemmar: Malin Allard (Cederquist), Julia Asplund (MarLaw), Markus Boström (Bird & Bird), Charlotta Emtefall (Telenor Sverige), Amanda Engström (Roschier), Hans Eriksson (Stim), Emilia Hempel (Time), Amanda Humell (Hewlett Packard Enterprise), Wendela Hårdemark (Stim), Maria Jennerholm (MAQS), Annie Kabala (Lindahl), Mårten Lindberg (Synch), Jenny Lundström (Sveriges Läromedelsförfattares Förbund), Christian Nilsson (PRV), Johan Nordlund (PRV), Rebecca Rix (Daniel Wellington), Linn Rosengård (Roschier), Mattias Rättzén (Sandart&Partners), Anna Sarkany (DinBox), Kacper Szkalej (IMK/Uppsala universitet), Lotta Wattrang (Bonnier Broadcasting), Stefan Widmark (Kastell) och Olle Wilöf (Journalistförbundet)

 

  • Varumärkesgruppen

Gruppledare: Gustav Melander (Roschier) och Aliona Saalo (Brann)
Gruppmedlemmar: Magnus Ahlgren (PRV), Stojan Arnerstål (IMK/Uppsala universitet), Marcus Ateva (MarLaw), Nina Barzey (Fürst & Partners), Christina Berggren (MAQS), Bodil Ehlers (Kastell), Emma Kadri Bergström (Mannheimer Swartling), Emil Dicksved (Electrolux), Emma Femić (Noréns) Patrick Krassen (Sv. Näringsliv), David Leffler (Synch), Johanna Lindholm (Sandart&Partners), Henrik Lindstrand (Cederquist), MalinThunberg McCann (Zacco), Azra Osmancevic (MTG), Sara Sparring (Synch), Sofie Stjernquist (Sandart&Partners), Måns Sjöstrand (Daniel Wellington), Anna Tarring (Patent- och Marknadsdomstolen) och Stefan Widmark (Kastell) 

  • Patentgruppen

Gruppledare: Hampus Rystedt (Zacco) och Hanna Tilus (Bayer)
Gruppmedlemmar: Malki Afram (Linköping universitet), Joanna Applequist (Groth), Thomas Borgenfalk (Roschier), Magnus Dahlman (Gulliksson), Ingrid Eklund (PRV), Pia Eklund (Zacco), Mattias Erdös (FRANK), Kristian Fredrikson (Delphi), Isabel Frensborg (Swedish Match), Örjan Grundén (Gozzo), Ivan Hjertman (IP Interface), Ludvig Holm (Lindahl), Hao Li (Valea), Louise Jonshammar (Awapatent), Camilla Lidén (Brann), Mika Silfver (Brann), Victoria Sörving (Hannes Snellman), Christopher Tehrani (Sandart&Partners), Johanna Wright (Ericsson) och Johan Örtenblad (Noréns)

  • Designgruppen

    Gruppledare: Fredrik Ståhl (Time) och Ida Westberg (Mannheimer Swartling)
    Gruppmedlemmar: Magnus Ahlgren (PRV), Nina Ebkar (Electrolux), Emelie Fyhrqvist (MarLaw), Petter Larsson (Lindahl), Anne Lausen (SCA), Malin van Odijik (SCA), Emmy Pettersson (Roschier), Paulina Rehbinder (Synch), Matilda Sanfridsson (Cederquist), Sara Söderling (Setterwalls) och Sara Yng (Sandart&Partners)


Vill du vara delaktig i AIPPI Sveriges arbete i någon av fokusgrupperna? Vänligen kontakta en av gruppledarna!

Följ AIPPI Sverige på och